Posts

Showing posts with the label Амилалт

Үхлийн төгсгөл

Image
Коринтын хурлын зарим гишүүд зөв шударга хүмүүсийн бие махбодийн амилалтыг үгүйсгэв. Элч Паул үүний төлөө зайлшгүй шаардлагатай байгааг онцлон тэмдэглээд зогсохгүй Есүсийн өнгөрсөн амилалтыг давж заалдах замаар хариу өгсөн бөгөөд энэ нь итгэгчдийн ирэх амилалтын жишиг байсан бөгөөд одоо ч хэвээр байна. Түүний үнэнч шавь нар насны эцэст “ ирэхэд ” үхэгсдээс бие махбодид амилуулагдах бөгөөд Түүний гадаад төрх нь үхлийг өөрөө дуусгавар болгоход хүргэнэ.